Historia prawa

Historia prawa (podgląd zawartości)

Nauki historycznoprawne Jest to jedna z dyscyplin prawoznawstwa. W strukturze nauk historyczno-pranych wyróżia się powszechną historię państwa i prawa, historię państwa i prawa danego obszaru (np. historia państwa i prawa polskiego) oraz naukę rzymskiego prawa prywatnego i doktryn politycznych. .
Wyniki wyszukiwań związane z "Historia_prawa"
wyników 93