Historia odkryć geograficznych

Historia odkryć geograficznych (podgląd zawartości)

Jest to historia poszerzania wiedzy ludzkiej o różnych, czasem odległych terenach kuli ziemskiej, ich cechach, zasobach naturalnych oraz o ludach je zamieszkujących, a także ich kulturze. Historia ta jest pisana zawsze z punktu widzenia cywilizacji tych odkryć dokonujących. Należy tutaj zaznaczyć, że za odkrycia geograficzne można uznawać tylko te, które miały swoje konsekwencje w świadomości społeczeństwa lub cywilizacji, której dotyczyły.
Wyniki wyszukiwań związane z "Historia_odkryć_geograficznych"
wyników 26