i Andrzeja Małkowskich

z Harcerskiej Poczty Polowej

Okresy historii harcerstwa

(opisane w poszczególnych artykułach)

Organizacje harcerskie

patrz: organizacje harcerskie
Współcześnie działające organizacje harcerskie w Polsce: ZHP, ZHR, SHK "Zawisza", Stowarzyszenie Harcerskie, HROŚ.

Ważne postacie historii harcerstwa

Więcej w artykule 'wybitni instruktorzy harcerscy

Skauting

Harcerstwo (przedwojenne)

Harcerstwo (czasu wojny)

1903-1978

Harcerstwo (powojenne)

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.