Filozofia jest nieodłączną częścią ludzkiego poznania i praktycznie biorąc jej początki łączą się z początkami istnienia ludzkich cywilizacji.
W tradycji Dalekiego Wschodu filozofia bardzo długo nie istniała jako samodzielna nauka, lecz elementy myśli filozoficznej były tam tradycyjnie wplecione w wątki religijne, tworząc systemy filozoficzno-religijne takie jak Taoizm, Braminizm, czy Konfucjanizm. Ten styl filozofowania utrzymał się w dużym stopniu na Dalekim Wschodzie do dziś.
W Europie, filozofia dość wcześnie (mniej więcej ok. V w. p.n.e) wyodrębniła się jako nauka, (co było zasługą filozfów greckich z Platonem na czele), przy czym pierwotnie pojęcie to obejmowało wszystkie rodzaje nauk. Arystoteles na przykład, zaliczał do filozofii fizykę, matematykę i tak zwaną filozofię pierwszą, czyli coś co dziś nosi nazwę metafizyki lub onotologii. Podział ten polegał na wzrastającym stopniu ogólności zagadnień poszczególnych poddyscyplin filozofii.
Tradycyjnie filozofię wywodzącą się z Europy dzieli się na trzy lub cztery wielkie działy:
 • filozofię starożytną - za którą uznaje sie dokonania filozofów greckich i rzymskich aż do upadku Zachodniego Cesarstwa Rzymskiego,
 • filozofię średniowieczną - która obejmuje dokonania filozofów chrześcijańskich, arabskich i żydowskich, i kończy się ok roku 1400 n.e.
 • filozofię nowożytną - od roku mniej więcej 1400 do początków XX wieku - lub aż do czasów współczesnych
 • filozofię współczesną - która obejmuje XX w i to co obecnie dzieje się w filozofii.
 • ok. 625 - 545 p.n.e. – Tales z Miletu
 • ok. 610 – 547 p.n.e. – Anaksymander z Miletu
 • ok. 586 – 526 p.n.e. – Anaksymenes z Miletu
 • ok. 605 – 514 p.n.e. – Ksenofanes z Kolofonu
 • ok. 580 – 497 p.n.e. – Pitagoras z Samos
 • ok. 540 – 480 p.n.e. – Heraklit z Efezu
 • ok. 540 – 480 p.n.e. Parmenides z Elei
 • ok. 492 – 436 p.n.e. Empedokles z Akragas
 • ok. 495 – 430 p.n.e. – Zenon z Elei
 • ok. 500 – 428 p.n.e. – Anaksagoras z Kladzomen
 • ok. 483 – 410 p.n.e. Protagoras z Abdery
 • ok. 469 – 399 p.n.e. Sokrates z Aten
 • 399 p.n.e. - proces i śmierć Sokratesa
 • 427 p.n.e. – Przybycie Gorgiasza z Leontinoj do Aten (zm. ok. 380 p.n.e.)
 • ok. 460 – 370 p.n.e. - Demokryt z Abdery
 • ok. 444 – 365 p.n.e. – Antystenes z Aten
 • ok. 435 – 350 p.n.e. – Arystyp z Cyreny
 • 427 – 347 p.n.e. – Platon
 • 387 – założenie Akademii w Atenach przez Platona
 • 384 – 322 p.n.e. – Arystoteles ze Stagiry
 • 335 p.n.e. – założenie Likejonu w Atenach przez Arystotelesa
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.