Historia Węgier

Historia Węgier (podgląd zawartości)

Czasy przedwęgierskie W czasach starożytnych tereny Węgier były zamieszkane przez ludność celtycką. W I w. p. n. e. została tu utworzona rzymska prowincja, wędrówki ludów tereny te zajmowane były kolejno przez Hunów, Wandalów, Wizygotów i Awarów. W słowiańskiego Państwa Wielkomorawskiego. Pod koniec wieku na terenach tych pojawili się Árpáda. Czasy Arpadów Dynastia Arpadów panowała na Węgrzech od IX do Stefan I, pierwszy król, koronowany w tatarskiej Złotej Ordy.
Wyniki wyszukiwań związane z "Historia_Węgier"
wyników 17