Historia Niemiec

Historia Niemiec (podgląd zawartości)

Okres przed zjednoczeniem (do 962) W VII i Niemiec weszły w skład Państwa Franków. Frankowie schrystianizowali ludy niemieckie, ustanowili na ich ziemiach kilka metropolii kościelnych w: Moguncji, Bremie, Koloni, Akwilei. Po śmierci Ludwika Pobożnego (Lotara (najstarszy), Ludwika (średni), Karola (najmłodszy). W wyniku wojny imperium zostało podzielone na 3 części (traktat w Verdun Francję, środkową - Fryzję, Lotaryngię, Alzację, Burgundię, Italię, wschodnią - późniejsze Niemcy.
Wyniki wyszukiwań związane z "Historia_Niemiec"
wyników 123