Historia Irlandii

Historia Irlandii (podgląd zawartości)

Prehistoria Pierwsi ludzie przybyli na wyspę zapewne w epoce mezolitu; pędzili koczowniczy tryb życia, trudnili się myślistwem, zbieractwem i rybołówstwem; w IV tysiącleciu p. n. e z kontynentu europejskiego dotarła rewolucja neolityczna, zapoczątkowując uprawę zbóż ; upowszechnił się osiadły tryb życia i hodowlą. W epoce sceltyzowanego w sensie dzielenia wspólnej kultury i języka celtyckiego.
Wyniki wyszukiwań związane z "Historia_Irlandii"
wyników 24