Histologia

Histologia (podgląd zawartości)

(z greckiego histos = utkanie) jest to nauka o tkankach. Zajmuje się ich rozwojem, budową i funkcją. W rzeczywistości zakres zainteresowań histologii bywa traktowany szerzej, poza histologią ogólną obejmuje też histologię szczegółową (anatomię mikroskopową) - naukę o mikroskopowej budowie narządów oraz cytologię. Bibliografia: Jan Zarzycki "Histologia zwierząt" Zobacz też: embriologia Linki zewnętrzne: [http://www.
Wyniki wyszukiwań związane z "Histologia"
wyników 25