Nazwą hipomania określa się fazę w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej (CHAD). Jest to właśnie jeden z tych "biegunów" (przeciwny do depresji. Lżejsza forma manii.
Cechuje ją m.in. podwyższony nastrój, zwiększona energia, mniejsze zapotrzebowanie na sen, uczucie dobrego samopoczucia, zwiększona efektywność fizyczna i psychiczna.
Osoby cierpiące na CHAD miło wspominają okresy hipomanii, oderwania od stanu przygnębienia, zdołowania, depresji. Często nie wspominają o tym w wywiadzie, co może przeszkodzić w postawieniu prawidłowego rozpozania. Może zostać wówczas postawiona diagnoza nawracającej depresji, a nie choroby afektywnej dwubiegunowej.
Hipomania może być trudna do rozpoznania szczególnie u osób młodych, u których pobudzenie psychofizyczne często wiąże się z wiekiem.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.