Hipolit – arcybiskup gnieźnieński zmarły w 1027 roku.
Wiemy jedno na pewno. Istniał, gdyż zmarł. Wiemy to stąd, że uważany za wiarygodny, Rocznik kapitulny krakowski (dawny), zwiera wzmiankę o jego śmierci, odnotowując ją pod rokiem 1027. Jest to całkiem niemała wiedza w przypadku pierwszych arcybiskupów gnieźnieńskich, ponieważ istnienie niektórych z nich, podawanych w zestawieniach arcybiskupów wcale nie jest pewne (
Skąd pochodził nie wiemy. Długosz twierdzi, że był szlachetnie urodzonym Rzymianinem. Na czym opierał swe twierdzenie nie wiadomo ( może zasugerował się czczonym powszechnie w średniowieczu świętym Hipolitem Rzymskim). Dlatego uważa się je raczej za wymysł piętnastowiecznego kronikarza. Współcześni badacze zgadzają się powszechnie, że był cudzoziemcem nieznanego pochodzenia. To twierdzenie opiera się z kolei na założeniu, że państwo Polan nie dochowało się jeszcze w tym czasie odpowiedniego duchownego na takie stanowisko oraz na niesłowiańskim imieniu arcybiskupa.
Datę początkową pontyfikatu Hipolita trudno jest ustalić. Wiarygodne źródła nic na ten temat nie mówią, a data śmierci poprzednika, czyli Radzima Gaudentego jest niepewna. Niektóre późniejsze źródła powtarzając za rocznikiem kapituły krakowskiej informację o śmierci Hipolita uzupełniają ją, podając długość jego panowania. Są to jednak źródła trzynasto i czternastowieczne a i różnią się liczbami, jedne mówiąc o 14 inne o 21 latach. Można jedynie stwierdzić, że Hipolit zarządzał kościołem polskim w drugiej połowie panowania Bolesława Chrobrego i na początku rządów Mieszka II. Z tego wynika, że to on właśnie koronował 18 kwietnia 1025 roku Bolesława Chrobrego i 25 XII 1025 roku Mieszka II Lamberta na królów Polski w swojej gnieźnieńskiej archikatedrze.
Według Jana Długosza Hipolit został pochowany w archikatedrze gnieźnieńskiej. Tym razem, mimo że jest to również najprawdopodobniej domysł dziejopisa, wydaje się on słuszny, gdyż katedra była zwyczajowym miejscem pochówku metropolitów.
Zobacz też:
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.