Konzentrazionslager Hinzert, SS-Sonderlager Hinzert, Polizeihaft- und Erziehungslagers Hinzert, Durchgangslager für Häftlinge Hinzert, Arbeitserziehungslager Hinzert, Eindeutschungslager Hinzertniemiecki obóz koncentracyjny położony w Westfalii w Niemczech w pobliżu miejscowości Hinzert-Pölert, istniejący w latach 1939-1945.

Historia obozu

Obóz został założony w 1939 roku, jako niewielki obóz mogący przetrzymać średnio ok. 800 więźniów. Przetrzymywał średnio ok. 1200-1500. Posiadał wiele funkcji. Zwłaszcza po ataku Niemiec na Holandię, Belgię, Luksemburg i Francję stał się ważnym obozem tranzytowym dla więźniów z tych krajów. Od 1942 roku był używany jako specjalny obóz Gestapo z Luksemburga i z Trewiru. Posiadał około 20 podobozów i zewnętrznych komand. Nie posiadał komory gazowej.
19 stycznia 1945 roku obóz stał się podobozem KL Buchenwald. 3 marca został opuszczony, więźniowie wyprowadzeni w marszu śmierci w kierunku Hesji. W kwietniu na teren obozu wkroczyła Armia Stanów Zjednoczonych.

Więźniowie i ofiary

Praca więźniów polegała na konstrukcjach autostrad, na utrzymywaniu lotnisk oraz osuszaniu bagien i pracach leśnych. Pełną liczbę więźniów ocenia się na ok. 13.600 osób. Wielu z nich było spoza terenów Niemiec. 1599 osób pochodziło z Luksemburga. W obozie tym znajdowali się również Francuzi – więźniowie Nacht und Nebel, a także jeńcy wojenni z Armii Czerwonej. Liczbę ofiar ocenia się na przynajmniej trzysta osób.

Dzieje powojenne

Dużą role w upamiętnieniu odegrały środowiska byłych więźniów z Luksemburga. Aktualne miejsce pamięci powstało na przełomie lat 80. i 90. XX wieku. Pełni również funkcje archiwalne, muzealne i edukacyjne.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.