Hindukusz - pasmo górskie w środkowej części Azji mieszczące się w Pakistanie, Afganistanie i Indiach.
Hindukusz graniczy z górami Safed Koh na zachodzie, natomiast od wschodu graniczy z wyżyną Pamiru, górami Karakorum oraz z Himalajami. Hindukusz dzieli się na Hindukusz Zachodni, Środkowy i Wschodni. Nazwa Hindukusz pochodzi afgańskiego - Kohi Hindukuš, oraz z języka hindi i urdu - Hindukuś, a także z angielskiego Hindu Kush.
Pasmo ma długość 800 kilometrów, a najwyższy szczyt - Tiricz Mir ma wysokość 7690 m. Hindukusz powstał podczas fałdowania alpejskiego w trzeciorzędzie, a także na początku czwartorzędu. Jednak ruchy górotórcze trwają nadal. Skały Hindukuszu to głównie granity i gnejsy oraz piaskowce i wapienie.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.