Hieronim ze Strydonu, Sophronius Eusebius Hieronymus (ur. około 340 w Strydonie, Dalmacja - zm. 420), chrześcijański pisarz łaciński, święty Kościoła katolickiego, zaliczany do grona ojców Kościoła.
Hieronim_ze_Strydonu -
- Św. Hieronim z czaszką

Około 354 przybył do Rzymu, studiował tam retorykę, gramatykę i filozofię. Z rąk papieża Liberiusza przyjął chrzest (przed 366). Około 375-378 przebywał na pustyni Chalkis jako pustelnik; po 378 przyjął święcenia kapłańskie i udał się do Konstantynopola. W 382 przybył ponownie do Rzymu; przyjechał na synod, poznał i zaprzyjaźnił się z papieżem Damazym I. Papież, którego został sekretarzem, zlecił Hieronimowi rewizję przekładów Biblii (Wulgata).
Po śmierci Damazego I wyjechał do Egiptu; w 386 osiedlił się w Betlejem, gdzie założył klasztor i prowadził działalność charytatywną oraz edukacyjną.
Obok opracowania uznanej później przez Kościól katolicki za oficjalną wersji Biblii pozostawił wiele innych prac. Opracował przekłady niektórych dzieł Filona z Aleksandrii, Euzebiusza z Cezarei i Didymosa Ślepego. Był autorem licznych komentarzy biblijnych, pism polemicznych oraz kazań. Zachowała się także część listów Hieronima. Ponadto pozostawił opracowane żywoty świętych - Żywot św. Pawła, Żywot św. Hilaniona, Żywot św. Malchusa oraz sylwetki pisarzy chrześcijańskich O sławnych mężach.
Wśród pisarzy łacińskich wyróżniał się oczytaniem i pracowitością, pracowicie gromadził materiały naukowe; styl Hieronima zdradza dobre opanowanie sztuki retorycznej. Ostry polemista, szczególnie w dyskusjach z heretykami.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.