Hetman Wielki Koronny - jeden z dwóch od czasów Unii Polski z Litwą najwyższych zwierzchników wojskowych na ziemiach polskich - drugim był Hetman Wielki Litewski.
Ich zastępcami byli odpowiednio Hetman Polny Koronny i Hetman Polny Litewski.
Hetmani wielcy koronni
Rok objęcia
urzędu
Rok złożenia
urzędu
lub śmierci
1503 1515 Mikołaj Kamieniecki
1515 1526 Mikołaj Firlej
1526 1527 vacat
1527 1561 Jan Tarnowski
1561 1569 Mikołaj Sieniawski
1569 1575 Jerzy Jazłowiecki
1579 1580 Mikołaj Mielecki
1581 1605 Jan Zamoyski
1605 1613 vacat
1613 1620 Stanisław Żółkiewski
1620 1632 vacat
1632 1646 Stanisław Koniecpolski
1646 1651 Mikołaj Potocki
1651 1654 vacat
1654 1667 Stanisław Rewera Potocki
1667 1674 Jan Sobieski
1674 1676 vacat
1676 1682 Dymitr Wiśniowiecki
1682 1683 vacat
1683 1702 Stanisław Jabłonowski
1702 1702 Feliks Szczęsny Potocki
1702 1706 Stanisław Hieronim Lubomirski
1706 1726 Adam Mikołaj Sieniawski
1726 1728 Stanisław Rzewuski
1728 1735 vacat
1735 1751 Józef Potocki
1751 1752 vacat
1752 1771 Jan Klemens Branicki
1773 1774 Wacław Rzewuski
1774 1794 Franciszek Ksawery Branicki

Zobacz też:
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.