Herb miasta Pabianic. Jednym z najstarszych symboli miejskich województwa łódzkiego jest herb Pabianic. Przedstawia on w polu błękitnym trzy złote korony - dwie u góry i jedną niżej. Miejscowa legenda łączy owe trzy korony z osobami trzech polskich królów, którzy mieli w różnych czasach odwiedzić to miasto. Jak każda legenda, tak i ta ma w sobie ziarno prawdy - bywali w Pabianicach nasi monarchowie - m.in. Władysław Jagiełło i Jan Sobieski. Zanim jednak „Lew Lechistanu” postanowił zawitać nad Dobrzynkę, władze miejskie już od dawna używały pieczęci z godłem Trzy Korony. Herb ten narzucił miastu ich właściciel, którym była instytucja kościelna - kapituła krakowska. Fakt ten miał miejsce przed 1552 r. (pierwsza znana pieczęć z tym herbem), być może w XIV stuleciu, równocześnie z nadaniem Pabianicom praw miejskich. W 1535 r. na pieczęci miejskiej Pabianic spotykamy 1 koronę, wyraźnie nawiązującą do herbu kapituły krakowskiej. Kiedy i w jakich okolicznościach insygnia królewskie stały się godłem krakowskich kanoników - nie ma w literaturze pełnej jasności. Być może herb ten pochodzi z Niemiec, z archidiecezji kolońskiej, której świętymi patronami byli Trzej Królowie znani z ewangelicznego opisu Bożego Narodzenia. Mógł on dotrzeć do grodu Kraka jeszcze w połowie XI w., wraz z arcybiskupem i opatem benedyktynów tynieckich Aaronem. Pojawiła się jednak i inna hipoteza na ten temat. Otóż owe trzy korony wystąpiły po raz pierwszy na pieczęci jednego z krakowskich biskupów - Jana Muskaty w końcu XIII w. (1296 r.). Była to bardzo ciekawa postać - biskup-polityk, głośny w swoich czasach wróg Łokietka i stronnik królów czeskich z rodu Przemyślidów - Wacława II i III, nazywany przez swoich przeciwników politycznych, nie bez racji, „krwawym wilkiem”. Być może właśnie do planów politycznych Wacławów czeskich nawiązują owe trzy korony w herbie - symbole trzech królestw - Czech, Węgier i Polski, które na krótko zjednoczyli w swym ręku ci królowie czescy. Warto przy okazji wspomnieć, że to właśnie biskup Muskata uzyskał zgodę na założenie w dobrach kapituły miasta, późniejszych Pabianic . Z pieczęci biskupa godło przejęła kapituła, a następnie założone przez nią prywatne miasto, gdzie herb ten funkcjonuje do dziś.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.