Henryk Mann, Heinrich Mann (urodzony 27 marca 1871 w Lubece - zmarł 12 marca 1950 w Santa Monica w Kalifornii) niemiecki pisarz, starszy brat Tomasza Manna.
Urodził się w patrycjuszowskiej, hanzeatyckiej rodzinie w Lubece. Po studiach w Berlinie i Monachium przez krótki czas pracował w wydawnictwie Fischer Verlag, a od roku 1891 zajął się wyłącznie pracą literacką. W roku 1893 wraz z siostrami i matką przeprowadza się do Monachium. W latach 1896-1898 przebywa z bratem Tomaszem we Włoszech. W roku 1931 Josef von Sternberg na podstawie scenariusza Carla Zuckmayera kręci film "Błękitny anioł" z Marleną Dietrich i Emilem Janningsem w rolach głównych. Film ten okazuje się sukcesem i przechodzi do historii kina.
Był przeciwnikiem ujawniających się już okresie pierwszej wojny światowej tendencji militarystycznych i imperialnych w polityce niemieckiej. Opisywał w sposób krytyczny, a czasem satyryczny, autorytarne i skostniałe struktury społeczne Niemiec. W okresie Republiki Weimarskiej był czołowym przedstawicielem elity intelektualnej tamtego okresu, między innymi był prezesem Niemieckiej Akademii Sztuk. Po dojściu do władzy przez hitlerowców został wykluczony z Akademii, a po pewnym czasie odebrano mu niemieckie obywatelstwo. W roku 1933 wyemigrował, poprzez Czechosłowację, początkowo do Francji, a następnie do Stanów Zjednoczonych. Na emigracji należał do czołowych niemieckich pisarzy. Na krótko przed śmiercią, w roku 1950, otrzymał propozycję objęcia funkcji prezesa Akademii Sztuk NRD, ale nie zdążył dać odpowiedzi. W roku 1951 NRD-owska wytwórnia ekranizuje powieść "Poddany". W roku 1961 urna z prochami Henryka Manna zostaje przewieziona do Berlina Wschodniego.
Ważniejsze dzieła:
 • debiut literacki to powieść In einer Familie (1894)
 • W krainie pieczonych gołąbków (Im Schlaraffenland. Ein Roman unter freien Leuten, 1900, wyd. polskie 1953)
 • Profesor Unrat (Professor Unrat oder das Ende eines Tyrannen, 1905, wyd. polskie 1930)
 • Boginie (Göttinen, 1903, wyd. polskie 1930)
 • Der Jagd nach Liebe (1904)
 • Die kleine Stadt (Miasteczko, 1909)
 • Cesarstwo (Das Kaiserreich, trylogia 1912-1914)
  • Biedacy (Die Armen, 1917)
  • Poddany (Der Untertan, 1918)
  • Głowa (Der Kopf, 1925)
 • Młodość króla Henryka IV (1935, wyd. polskie 1936)
 • Lata dojrzałe króla Henryka IV (1937, wyd. polskie 1959)
 • Madame Legros (1913)
 • autobiografia Ein Zeitalter wird besichtigt (1944)
 • zbiory esejów
  • Macht und Mensch (Władza i człowiek, 1919)
  • Diktatur der Vernunft (Dyktatura rozumu, 1923)
  • Sieben Jahre (Siedem lat, 1929)
  • Geist und Tat (Duch i czyn, 1931)
  • Der Hass (Nienawiść, 1933)
  • Mut (Odwaga, 1939)
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.