Harcmistrz Rzeczpospolitej (hm. RP) - najwyższy przedwojenny harcerski stopień instruktorski.
Rozkazem Naczelnika ZHP L. 19 z dnia 7 grudnia 1927 r. wprowadzono nowy stopień harcmistrzyni Rzeczypospolitej i harcmistrza Rzeczypospolitej.
Stopień harcmistrzyni Rzeczypospolitej i harcmistrza Rzeczypospolitej uzyskały wówczas (automatycznie) wszystkie harcmistrzynie i harcmistrze, a mianowicie: Były to jedyne nadane przed II wojną światową stopnie hm RP.


Po II wojnie światowej po raz pierwszy stopień Harcmistrza Rzeczypospolitej nadał Przewodniczący ZHR Kazimierz Wiatr pośmiertnie Tomaszowi Strzemboszowi w dniu 18 października 2004.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.