Harcerstwo -
z Chorągwi Łódzkiej ZHP podczas Światowego Zlotu Harcerstwa Polskiego "Gniezno 2000"

Harcerstwo - polski system wychowywania dzieci i młodzieży wzorowany na skautingu, oparty o służbę, samodoskonalenie (pracę nad sobą) i braterstwo. Zasady postępowania harcerza wyznacza Przyrzeczenie Harcerskie i Prawo Harcerskie. Zasady postępowania zucha wyznacza Obietnica Zucha i Prawo Zucha.
Harcerstwem nazywane są także organizacje harcerskie pracujące w kraju i poza jego granicami (wśród Polonii zagranicznej), w oparciu o powyższe zasady i unikalną metodę harcerską.
Za symboliczną datę powstania harcerstwa przyjmuje się dzień 22 maja 1911, a za założycieli harcerstwa uważa się Andrzeja Małkowskiego i jego żonę Olgę Drahonowską-Małkowską. Istotę różnicy pomiędzy klasycznym skautingiem założonym przez gen. Roberta Baden-Powella a harcerstwem Andrzej Małkowski ujął w słowach: "harcerstwo to skauting plus niepodległość".

Symbole harcerskie

Harcerstwo -

Prawie wszystkie aktualnie działające organizacje harcerskie posługują się tymi samymi symbolami i odwołują się do wspólnej historii.
Harcerstwo -
(woj. katowickie)

Stopnie w harcerstwie

W harcerstwie funkcjonują, na zasadzie instrumentu metodycznego: Historyczne stopnie harcerskie to: ochotnik, tropiciel, wędrownik.
Historyczne stopnie instruktorskie to: organizator, harcmistrz Polski Ludowej, harcmistrz Rzeczypospolitej.

Struktura organizacyjna

Organizacje harcerskie o charakterze ogólnopolskim posiadają rozbudowaną strukturę, którą tworzą:

Specjalności harcerskie

Członkowie organizacji harcerskich (w ramach swoich drużyn lub specjalistycznych klubów) mogą realizować program harcerski wzbogacony o treści charakterystyczne dla innej aktywności, nazywany specjalnością harcerską. Wyróżnia się następujące specjalności:
 • Artystyczna,
 • Ekologiczna,
 • Jeździecka i Kawaleryjska,
 • Harcerskiej Służby Granicznej,
 • Harcerskiej Służby Ruchu Drogowego,
 • Lotnicza,
 • Łącznościowa i Informatyczna,
 • Obronna,
 • Poczt Harcerskich,
 • Ratownicza i Pożarnicza,
 • Sportowa,
 • Turystyczna,
 • Wodna i Żeglarska.

Pojęcia związane z harcerstwem

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.