GADAMER HANS-GEORG - filozof, humanista, historyk filozofii, filolog, współtwórca XX-wiecznej hermeneutyki filozoficznej, uznawany za jednego z najważniejszych współczesnych filozofów niemieckich, znany zwłaszcza jako autor „Wahrheit und Methode”, rozprawy o kluczowym znaczeniu dla zrozumienia współczesnej filozofii, ur. 11 II 1900 w Marburgu, zm. 13 III 2002 w Heidelbergu. Do 1918 mieszkał we Wrocławiu, gdzie jego ojciec kierował wrocławskim Instytutem Farmaceutycznym. Po ukończeniu Gimnazjum Świętego Ducha we Wrocławiu, G. rozpoczął w 1918 studia filozoficzne na Uniwersytecie Wrocławskim. W 1919 przeniósł się do Marburga, stolicy neokantyzmu, gdzie kontynuował studia filozoficzne, pozostając pod wpływem P. Natorpa i N. Hartmanna. Pod ich kierunkiem napisał rozprawę doktorską, obronioną „summa cum laude” w 1922. W tym samym czasie nawiązał kontakty z wybitnymi marburskimi filologami: E. R. Curtiusem, W. Jaegerem, P. Friedlanderem, a także z teologiem protestanckim R. Bultmannem. W 1923 udał się do Fryburga, gdzie słuchał wykładów M. Heideggera i uczestniczył w seminariach prowadzonych przez E. Husserla. Gdy do Marburga przybył Heidegger, Gadamer utwierdził się w przekonaniu o konieczności ostatecznego zerwania z tradycją neokantowską. Niepewny dalszej kariery akademickiej rozpoczął w 1924 studia z filologii klasycznej pod kierunkiem Friedlandera, które ukończył egzaminem państwowym w 1927. Pod wpływem Heideggera zdecydował się na otwarcie przewodu habilitacyjnego, zakończonego w 1928 pracą pt. „Platos dialektische Ethik”, po czym rozpoczęły się "bezpańskie lata" privatdocentury. Rok 1933 przyniósł zmiany polityczne w Niemczech, których filozof nie akceptował, nie zdecydował się jednak na emigrację, jak to uczynił ceniony przez niego T. Mann, ani na choćby krótkotrwałą współpracę z reżimem nazistowskim, jak jego mistrz Heidegger. W okresie tym publikował niewiele, poświęcając się pracy wykładowcy. W 1937 został prof. nadzwyczajnym na Wydziale Filozofii uniwersytetu w Marburgu. W 1939 przeniósł się na uniwersytet w Lipsku, gdzie jako prof. zwyczajny był: dyrektorem Instytutu Filozofii (1939), dziekanem Wydziału Filozofii (1945), a po zakończeniu działań wojennych rektorem uniwersytetu (od 1946 do 1947). Rozczarowany zmianami politycznymi w Niemczech Wschodnich zrezygnował z kariery w Lipsku i wyjechał do Frankfurtu nad Menem, gdzie przez krótki okres kierował katedrą filozofii. Kolejny etap w karierze akademickiej Gadamera otwiera powołanie go na katedrę filozofii w Heidelbergu (1949), którą objął po zmarłym K. Jaspersie. W 1953 wraz z H. Kuhnem założył "Philosophische Rundschau". W 1960 ukazało się Wahrheit und Methode, dzieło, które przyniosło Gadamerowi światowe uznanie. W latach 1967-1971 uczestniczył w ważnej dla filozofii niemieckiej debacie z J. Habermasem. Przejście na emeryturę w 1968 nie zmniejszyło jego aktywności naukowej. W 1968 wyjechał na wykłady do USA. Pobyt w USA (w Boston College) z 1971 poszerzył wpływy jego myśli za oceanem oraz nawiązał bliskie kontakty z R. Rortym i R. Bernsteinem. Ważniejsze prace G.: Platos dialektische Ethik. Phanomenologische Interpretationen zum "Philebos"; Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik (Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej); Kleine Schriften; Hegels Dialektik; Wer bin Ich und wer bist Du? Ein Kommentar zu Paul Celans Gedichtfolge "Atemkristall"; Vernunft im Zeitalter der Wissenschaft; Die Aktualität des Schönen. Kunst als Spiel, Symbol und Fest (Aktualność piękna. Sztuka jako gra, symbol i święto); Philosophische Lehrjahre. Eine Rückschau (Moja droga do filozofii. Wspomnienia); Poetica. Ausgewahlte Essays ( Poetica. Wybrane eseje); Die Idee des Guten zwischen Plato und Aristoteles; Heideggers Wege. Studien zum Spatwerk; Lob der Theorie; Das Erbe Europas (Dziedzictwo Europy); Uber die Verborgenheit der Gesundheit; Der Anfang der Philosophie.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.