Hala, hala wysokogórska - zbiorowisko trawiaste charakterystyczne dla obszaru Alp i gór Europy Środkowej, m.in. dla Tatr.
Roślinność hal, położonych powyżej piętra kosodrzewiny (w Tatrach ok. 1600 - ok. 2300 m n.p.m.), stanowią charakterystyczne gatunki roślin wysokogórskich: bylin, traw, turzyc, roślin poduszkowych i rozetkowych, krzewinek (m.in. dębik ośmiopłatkowy, wierzba karłowata), mchów i in.
Mianem hal określa sie również polany reglowe - półnaturalne zbiorowiska roślinne powstałe w wyniku wyrąbania lasu reglowego lub kosodrzewiny), użytkowane jako pastwiska dla bydła i owiec lub łąki kośne. Skutkiem nadmiernego wypasu przy braku nawożenia organicznego jest powstawanie tzw. psiarów o niskiej wartości użytkowej.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.