Gwara (slang, żargon) - mówiona odmiana języka ogólnonarodowego (tzw. języka literackiego), posiadająca swoiste słownictwo, a często i odmienną frazeologię oraz artykulację.
Jeżeli spotykana jest w przekroju całej społeczności na danym terenie, to stanowi element podrzędny w stosunku do dialektu regionalnego - są to gwary ludowe i miejskie. W pozostałych przypadkach mamy do czynienia z gwarami środowiskowymi. Zapis gwary odbywa się z użyciem możliwości języka literackiego, lub co najwyżej języka dialektu.

gwary terytorialne

  • gwara ludowa - utrwalona przez tradycję mowa wsi
  • gwara miejska - mowa pewnych grup społecznych w mieście

gwary środowiskowe

gwary grup zawodowych

gwary regionalne

glosa językowa

Pojęcia: dialekt, narzecze, gwara, żargon, argot itd. są często używane zamiennie. Występuje między nimi częściowa specjalizacja zakresowa, i tak: Pojęcia związane:
  • argotyzm: wyraz używany potocznie w języku ogólnym, zaczerpnięty z gwary lub żargonu
  • grypsera: żargon więzienny, grup przestępczych
  • żargonizm: stylizacyjne użycie żargonu w utworze literackim
  • mówić wiechem: naśladować stylizowany żargon warszawski jakiego używał w felietonach Stefan Wiechecki - "Wiech"
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.