Gustaw V (16 czerwca 1858, zamek Drottiningholm, Sztokholm - 29 października 1950), król Szwecji od 1907.
Wstąpił na tron po śmierci ojca, Oskara II. Dążył do współpracy z pozostałymi monarchiami skandynawskimi, był zwolennikiem reform. Dbał o przestrzeganie porządku konstytucyjnego, w okresie jego panowania nastąpiło przyznanie praw wyborczych kobietom. Na lata władzy Gustawa V przypadły obie wojny światowe, w których król starał się utrzymać neutralność kraju.
Położył wielkie zasługi dla tenisa. Nauczył się grać podczas pobytu w Wielkiej Brytanii w 1878 i po powrocie do Szwecji założył pierwszy klub tenisowy. W 1936 ufundował Puchar Króla, ważną halową imprezę drużynową w Europie. Jako "Pan G." wielokrotnie grywał dla przyjemności na francuskiej Riwierze, najchętniej w miksta w parze z ówczesnymi gwiazdami tenisa żeńskiego, m.in. z Suzanne Lenglen i Jadwigą Jędrzejowską. Występował na korcie do późnej starości.
W okresie II wojny światowej interweniował u władz niemieckich w sprawie lepszego traktowania więzionych tenisistów, Jeana Borotry i Gottfrieda van Cramma. W 1980 został uhonorowany członkostwem w Międzynarodowej Tenisowej Hall of Fame.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.