Gustaw Ehrenberg (1818-1895) - poeta i działacz tajnego Stowarzyszenia Ludu Polskiego.
Za działalność konspiracyjną w 1838 roku skazano go na śmierć. Ułaskawiony, został zesłany na Syberię, gdzie przebywał do 1859 roku. W opinii współczesnych był synem cara Aleksandra I i hrabiny Heleny z Dzierżanowskich Rautenstrachowej, wychowanym przez Ehrenberga, piekarza z zawodu.
Gustaw Ehrenberg był autorem zbiorku poezji Dźwięki minionych lat, który oficjalnie ukazał się w Paryżu w 1848 roku. Opublikowano w nim po raz pierwszy utwór Gdy naród do boju, przyjęty jako hymn przez Gwardię Ludową i Armię Ludową.

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.