Grzyby

Grzyby (podgląd zawartości)

) (łac. fungi) w rozumieniu biologii to organizmów eukariotycznych, w zależności od ujęcia systematycznego w randze królestwa lub podkrólestwa. W zasadzie grzyby to wielokomórkowe lub "komórczakowe" organizmy cudzożywne, niezdolne do aktywnego ruchu, o ścianach komórkowych zbudowanych z chityny. W definicji tej są jednak pewne nieścisłości.
Wyniki wyszukiwań związane z "Grzyby"
wyników 46