Grybów jest miastem w woj. małopolskim leżącym w powiecie nowosądeckim, na pograniczu Beskidu Niskiego i Pogórza Rożnowskiego. Grybów jest położony nad rzeką Białą (prawy dopływ Dunajca). Na rok 1998 stan mieszkańców miasta wynosił 6,5 tys. mieszkańców.
Miasto zostało założone w 1340 r. na skrzyżowaniu szlaków handlowych na Ruś i Węgry. Grybów ponowne otrzymał prawa miejskie w 1488 r. Był siedzibą starostwa niegrodowego, ośrodkiem handlowo-rzemieślniczym (głównie sukiennictwo). Od XVII w. odnotowuje się upadek gospodarczy miasta. W latach 1772–1918 Grybów znajdował się w zaborze austriackim. Od 1876r. miasto posiada połączenie kolejowe. W okresie międzywojennym na terenie miasta występował drobny przemysł. W czasie okupacji niemieckiej od X do XII 1939 r. znajdował się tam obóz przejściowy dla jeńców polskich oraz w latach 1944–1945 obóz pracy przymusowej dla Polaków i Żydów. Obecnie w Grybowie znajdują się: zakład stolarki budowlanej, wytwórnia konstrukcji stalowych, drobne zakłady przemysłu spożywczego (m.in. browar), niewielki ośrodek wypoczynkowy oraz muzeum parafialne . W okolicach miasta występują źródła wód mineralnych (solanki).
Więcej o historii Grybowa znajdziesz na stronie: [1]
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.