Grupa zadaniowa grupa społeczna celowo powołana do zrealizowania konkretnego zadania.
Tego typu grupy maja charakter krótkotrwały, trwają do momentu zrealizowania zadania, więzi osobowe między jednostkami działającymi w tego typu grupach są najczęściej słabe, ze względu na to, iż zorientowane są na wykonanie celu, a nie na relacje interpersonalne.
Grupa zadaniowa to także grupa psychoterapeutyczna w psychoterapii grupowej.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.