Grupa Operacyjna Koło (Grupa Operacyjna Knoll-Kownackiego) - związek taktyczny polskiej armii podczas Wojny Obronnej 1939.

Geneza

Plan mobilizacyjny nie przewidywał utworzenia Grupy Operacyjnej "Koło". 20 sierpnia 1939 Generalny Inspektor Sił Zbrojnych wyraził zgodę na jej utworzenie. Rozkazem dowódcy Armii Poznań gen. Tadeusza Kutrzeby z oficerów Dowództwa Okręgu Korpusu nr VII w Poznaniu sformowano sztab GO i etapy Armii Poznań.
6 września rano rozwiązano Grupę Operacyjną "Koło", natomiast rozkazem wieczornym powołano Grupę Operacyjną gen. Knoll-Kownackiego. Siłami tej GO wykonano pierwsze uderzenie podczas bitwy nad Bzurą (I faza - 10-12 września). Podczas przebijania się do Puszczy Kampinoskiej (III faza - 16-19 września) GO przestała właściwie istnieć 17 września. Rozwiązana została rozkazem gen. T. Kutrzeby 21 września.
Po wejściu do Warszawy gen. Knoll-Kownacki objął dowództwo nad odwodami Armii "Warszawa" - reorganizacją pozostałości Armii "Poznań", "Pomorze" i "Łódź", które przebiły się do stolicy.

Skład

Sztab

  • dowódca - gen. bryg. Edmund Knoll-Kownacki
  • szef sztabu - płk. dypl. Michał Białkowski
  • oficer operacyjny - ppłk. dypl. Tadeusz Bandrowski
  • oficerowie sztabu - mjr dypl. Jerzy J. Younga de Lenie, kpt. Kazimierz Tutak, kpt. Eugeniusz Schauer, kpt. Mieczysław Urbanowicz, rtm. Boczkowski, por. Gil
  • szef żandarmerii - rtm. Spławiński
  • dowódca artylerii grupy (od 8 września) - płk. Michał Jancewicz
  • kwatermistrz (od 10 września) - ppłk. Kazimierz Sokołowski
    • zastępca kwatermistrza - kpt. Feliks Hasinski
  • szef sanitarny (od 14 września) - ppłk. dr Wołkowski
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.