Grody Czerwieńskie (inaczej Ziemia czerwieńska) - pierwotnie tak nazywano był to obszar między Bugiem a Wieprzem od nazwy grodu - Czerwień (dzisiejsza wieś Czermno nieopodal Hrubieszowa). Sporny teren pogranicza polsko-ruskiego, przedmiot długotrwałych wojen granicznych. W 981 roku zdobył je książę kijowski Włodzimierz I. W czasie wyprawy wojennej w 1018 podbił je Bolesław Chrobry. Polska ponownie utraciła je w roku 1031. Z powrotem przyłączył je Bolesław Śmiały w 1069 roku. Znów utracił te ziemie Władysław Herman, gdy weszły one w skład Rusi Kijowskiej. W 1340 roku prawem spadkobierstwa posiadł te ziemie Kazimierz Wielki i włączył do Rzeczpospolitej. Od tego momentu pojawia się również nazwa Ruś Czerwona i nazywany tak jest obszar aż do Dniestru. Na ziemiach tych dominował najpierw Czerwień, by potem oddać pałeczkę pierwszeństwa Przemyślowi. Z czasem rozwinęły się takie ośrodki jak Halicz, Sanok i Lwów. W czasach Władysława Jagiełły wojewodowie przemyscy zaczęli zwać się wojewodami ruskimi, a obszar Grodów Czerwieńskich (Rusi Czerwonej) - województwem ruskim. Składało się ono z pięciu ziem: lwowskiej, przemyskiej, sanockiej, halickiej i chełmskiej.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.