Gram (g) - jednostka masy, jednostka podstawowa w układzie jednostek miar CGS (Centymetr Gram Sekunda)
1 g = 1/1000 kg

Miara siły

Gram-siła - podjednostka w tzw. układzie ciężarowym jednostek miar gram jest także jednostką siły - oznaczenie G (przez duże G). Jest to siła, z jaką Ziemia przyciąga masę 1 g w miejscu, w którym przyspieszenie ziemskie wynosi 9,80665 m/s2. Jest to pozaukładowa jednostka miary w układzie SI.
1 G = 1/1000 kG = 9,80665 mN

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.