Graf zwykły G definiuje dwójka: G = (V; E), gdzie V jest dowolnym, niepustym zbiorem, natomiast E jest podzbiorem zbioru wszystkich 2-elementowych zbiorów, których elementy należą do V, czyli:
  1. V ≠ ∅
  2. EP2(V)
Graficzną reprezentacją wierzchołków grafu są punkty, natomiast łuki między nimi obrazują krawędzie.
Oprócz grafów zwykłych, istnieją między innymi multigrafy oraz grafy skierowane.

Przykład

To przykład grafu wraz z jego ilustracją.
  • V = {a, b, c}
  • P2(V) =
  • E =
Zobacz też:
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.