Niektóre źródła podają, że Turcja nie posiada narodowego godła, inne, że godłem tym jest znajdujący się na fladze półksiężyc i gwiazda (zob. flaga Turcji). Powszechny w Turcji wizerunek wilka nie jest oficjalnym symbolem państwowym. Jest on używany przez Turków w formie gestu gdy chcą okazać swój patriotyzm, np. na stadionach sportowych. Złączone trzy palce: kciuk, środkowy i serdeczny a uniesione w górę wskazujący i mały mają wyobrażać głowę wilka, którego siła polega na tym, że dzieli się on ze swoimi pobratymcami, tzn. nie jest sam, ale żyje w grupie.
Zobacz też
hymn Turcji, flaga Turcji,Turcja

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.