Gmina wiejska - gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta.
W dawnej Polsce odpowiednikiem gminy jednowioskowej na wsi była gromada. W okresie XV – XVIII w., stanowiła ona podstawową jednostkę podziału terytorialnego i w ograniczonym zakresie samorządu terytorialnego na wsi. Słowo „gromada” było również używane na określenie mieszkańców jednej parafii lub warstwy ubogich mieszkańców miast.
Po rozbiorach organizacja wewnętrzna i zakres zadań i uprawnień gminy zmieniały się wraz z systemem prawa mocarstw rozbiorowych. Generalnie w zaborach: pruskim i austriackim dominowały gminy jednowioskowe. W zaborze rosyjskim po 1864 r. gromada został włączona jako jednostka niższego rzędu w skład gminy wiejskiej wielowioskowej (zbiorowej), jako odpowiednik dzisiejszego sołectwa.
W okresie międzywojennym, ustawa samorządowa z 1933 r. utrzymała funkcjonowanie gmin jedno- i wielowioskowych (zbiorowych). W skład gminy zbiorowej wchodziło kilka gromad, na czele, których stał sołtys i rada sołecka.
W takim kształcie gminy wiejskie funkcjonowały do reformy z 1954 r., w wyniku której zlikwidowano gminy zbiorowe a najniższą jednostką podziału terytorialnego stały się gromady.
Kolejna reforma z 1973 r., zlikwidowała gromady i wprowadziła na nowo gminy zbiorowe i jednostki pomocnicze gminy niższego rzędu sołectwa.
Należy pamiętać, że zarówno gromady jak gminy, począwszy od roku 1950 były organami jednolitej władzy państwowej a nie samorządu terytorialnego. Dotyczy to także gmin miejskich.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.