Polska > województwo małopolskie > powiat wadowicki > Gmina Stryszów
Gmina Stryszów to gmina wiejska, leży na pograniczu Beskidu Makowskiego, Beskidu Małego oraz Pogórza Wielickiego. Zachodnią granicę gminy stanowi rzeka Skawa, wschodnią częściowo rzeka Cedron ( Skawinka ). Zajmuje obszar 45 km2. Liczba mieszkańców ok 6827 (dane z 2003 r.). Wójt gminy: Jan Wacławski
Na terenie gminy znajduje się 6 sołectw we wsiach: Dąbrówka, Leśnica, Łękawica, Stronie, Stryszów i Zakrzów.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.