Gmina Opoczno to gmina miejsko-wiejska w województwie łódzkim, w powiecie opoczyńskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie piotrkowskim.
Siedziba gminy to Opoczno (za II RP BukowiecGłówny Urząd Statystyczny w Warszawie: Województwa centralne i wschodnie Rzeczypospolitej Polskiej – podział na gminy według stanu z dnia 1.IV 1933 roku, Książnica-Atlas, Lwów 1933).
Według danych z 31 grudnia 2007 gminę zamieszkiwało 35461 osób.

Struktura powierzchni

Według danych z roku 2007 gmina Opoczno ma obszar 190,64 km², w tym:
  • użytki rolne: 69%
  • użytki leśne: 19%
Gmina stanowi 18,33% powierzchni powiatu opoczyńskiego.

Demografia

Dane z 31 grudnia 2007:
Opis Ogółem Kobiety Mężczyźni
jednostka osób % osób % osób %
populacja 35461 100 17957 50,6 17504 49,4
gęstość zaludnienia
(mieszk./km²)
186 94 92

Według danych z roku 2002 średni dochód na mieszkańca wynosił 1349,42 zł.

Sołectwa

Adamów, Antoniów, Bielowice, Brzustówek, Bukowiec Opoczyński, Dzielna, Januszewice, Janów Karwicki, Karwice, Kliny, Kraszków, Kraśnica, Kruszewiec, Kruszewiec-Kolonia, Libiszów, Libiszów-Kolonia, Międzybórz, Modrzew, Modrzewek, Mroczków Duży, Mroczków Gościnny, Ogonowice, Ostrów, Różanna, Sielec, Sitowa, Sobawiny, Sołek, Stużno, Stużno-Kolonia, Wola Załężna, Wólka Karwicka, Wygnanów, Ziębów.
Miejscowości bez statusu sołectwa: Brzustówek-Kolonia, Brzuśnia, Kruszewiec PKP, Świerczyna, Wólka Dobromirowa, Wólka Karwicka-Kolonia, Zameczek

Sąsiednie gminy

Białaczów, Drzewica, Gielniów, Gowarczów, Inowłódz, Poświętne, Sławno
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.