Globalizacja gospodarki to tworzenie gospodarki światowej, czyli możliwości swobodnego przepływu produktów oraz czynników pomiędzy wszystkimi krajami świata.
Proces globalizacji gospodarki przejawia się w postaci struktur integracji gospodarczej, rozwoju międzynarodowych przedsiębiorstw i instytucji, oraz w tworzeniu i umacnianiu organizacji tworzących ład gospodarczy w skali światowej.
Podstawowymi cechami procesu globalizacji w sferze ekonomicznej są:
  • Integrowanie
  • Międzynarodowa współzależność
  • Związek z postępem naukowym, technicznym i organizacyjnym
  • Szybki przepływ informacji i towarów
Do podstawowych czynników, pod wpływem których proces globalizacji będzie się kreował, należy zaliczyć:
  • postęp naukowo-techniczny
  • międzynarodową konkurencję
  • politykę ekonomiczną państw
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.