Tekst wytłuszczonyW strefie klimatów równikowych typ wilgotny występują gleby: żółtoziemy, czerwonoziemy, laterynowe; w suchym czerwone i burozieme. W strefie klimatów zwrotnikowych typ suchy występują gleby szaroziemy i inicjalne; w monsunowych czerwonoziemy, żółtoziemy i laterytowe.
I równikowa: z wyrównanym klimatem i opadami ponad 100 mm na miesiąc (powyżej 2000 mm rocznie; dwa maksima opadów, deszcze zenitalne) równikowe czerwonożółte gleby ferralitowe, bogate w wodorotlenki żelaza i glinu (gleby laterytowe)
II tropikalna (podrównikowa):z letnią porą deszczową i krótkim, lecz wyraźnie chłodniejszym okresem suszy podrównikowe czerwone gleby ferralitowe o małej zawartości próchnicy i dużym stężeniu w górnych partiach wolnych tlenków Al i Fe, przechodzące w gleby cynamonoczerwone i czerwonobure
III subtropikalna (zwrotnikowa): suchy klimat pustynny; skąpe opady szaroziemy
IV śródziemnomorska (podzwrotnikowa): z deszczową porą zimową i suchym latem śródziemnomorskie gleby cynamonowe, terra rosa - ilasta zwietrzelina wapieni i dolomitów, uboga w próchnicę
V umiarkowana: ciepła i wilgotna; z maksimum opadów w lecie i ciepłym klimatem morskim czerwone i żółte subtropikalne gleby leśne, nieco zbielicowane
VI umiarkowana: chłodna i wilgotna (nemoralna); z krótkim okresem mrozów leśne gleby brunatne, gleby płowe, słabo zbielicowane
VII umiarkowana: chłodna i sucha (kontynentalna), z mroźną zimą czarnoziemy leśno-stepowe, gleby kasztanowe, buroziemy do szaroziemów
VIII umiarkowana: bardzo chłodna i wilgotna (borealna) gleby bielicoziemne z próchnicą glebową typu mor
IX zimna: podbiegunowa i biegunowa gleby tundrowe i zimnych pustyń; soliflukcja
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.