Gleboznawstwo

Gleboznawstwo (podgląd zawartości)

(od łac. gleba "grudka ziemi") dział geografii fizycznej zajmujący się badaniem gleby, czyli wierzchniej, bardzo cienkiej warstwy skorupy ziemskiej (litosfery) nadającą się do uprawy roślin. Podstawowe terminy: gleba - czynniki glebotwórcze profil glebowy - poziom genetyczny gleby - pedon - polipedon Zobacz też: przegląd zagadnień z zakresu gleboznawstwa.
Wyniki wyszukiwań związane z "Gleboznawstwo"
wyników 48