George Edward Moore (4 listopada 1873 - 24 października 1958) – filozof brytyjski.
Wraz z Bertrandem Russellem stworzył w Cambridge ruch, który znany jest dzisiaj jako filozofia analityczna. Jej niewątpliwą genezą była chęć sprzeciwienia się starym mistrzom – Francisowi Herbertowi Bradleyowi i Johnowi Ellis McTaggartowi, którzy reprezentowali wówczas w Wielkiej Brytanii neoheglistów, a więc idealistów. Moore jest autorem wyjątkowego w historii filozofii dowodu na istnienie świata fizycznego: uczynił to, pokazując dłoń.
Do jego najbardziej spektakularnych i najważniejszych pism zalicza sie "The Refutation of Idealism" (Obalenie idealizmu). Moore próbuje zwalczać idealizm, atakując tezę Berkleya "esse est percipi" (istnieć to być postrzeganym) oraz idealizm w stylu neoheglowskim.
Do wielkich zalet tego filozofa mozna zaliczyć stosowanie rygoru umysłowego kładącego nacisk na jasność, ścisłość, dokładność myślenia i wywodu filozoficznego. Moore był jednym z filozofow, którzy chcieli zastosować środki zaradcze przeciwko brakom metodologicznym w myśleniu filozoficznym.
Inna ważna praca Moore'a to "Some Main Problems of Philosophy" (wyd. pol. "Z głównych zagadnień filozofii"). Przez wiele lat G. E. Moore był szefem najważniejszego z brytyjskich pism filozoficznych – Mind. Był również źródłem inspiracji dla filozofów, takich jak: Ludwig Wittgenstein (w rozważaniach zawartych w "On Certainty"), czy też John Langshaw Austin (filozof ten zasłynął, między innymi, z krytyki Wittgensteina zakończonej zdaniem "(...) but Moore is MY man!")
Kolejnym godnym podkreślenia aspektem twórczości Moora jest jego praca nad etyką. "Principia Ethica", to dzieło, mimo jego krytyki, do dziś będące źródłem ważnych refleksji w dziedzinie etyki (Alasdair MacIntyre).
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.