Geologia - jedna z nauk o Ziemi, zajmuje się budową, własnościami i historią Ziemi oraz procesami geologicznymi, dzięki którym ulega ona przeobrażeniom.
Podział geologii:
  • geologia podstawowa
    • geologia dynamiczna - zajmuje się procesami geologicznymi zachodzącymi w skorupie ziemskiej (procesy endogeniczne) i na jej powierzchni (procesy egzogeniczne),
    • geologia historyczna - zajmuje się dziejami Ziemi, historią skorupy ziemskiej, a także życia organicznego,
    • geologia regionalna
  • geologia stosowana - wykorzystuje wyniki geologii podstawowej do celów praktycznych np. geologia surowcowa (poszukiwanie złóż surowców mineralnych), hydrogeologia, geologia inżynierska.
Nauką pomocniczą w geologii jest kartografia geologiczna.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.