Geografia ludności - nauka badająca wzajemne zależności pomiędzy człowiekiem a środowiskiem geograficznym. Do głównych pól badawczych geografii ludności należy:
  • rozmieszczenie ludności na świecie, jej przyczyny i skutki
  • gęstość zaludnienia i koncentracja ludności
  • ruch naturalny (urodzenia, małżeństwa, rozwody, zgony), jego zmienność w czasie i przestrzeni oraz skutki jego zróżnicowanego tempa
  • ruch wędrówkowy (migracyjny), jego przyczyny, cechy charakterystyczne i skutki
  • ruch rzeczywisty (naturalny, wędrówkowy)
  • struktury ludności (do gł. należą: rasowa, etniczna, językowa, społeczno-zawodowa, płci, wieku)
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.