Geografia Irlandii

Geografia Irlandii (podgląd zawartości)

Budowa geologiczna i ukształtowanie powierzchni Ukształtowanie powierzchni Irlandii jest głównie wynikiem budowy geologicznej oraz działania procesów peryglacjalnych podczas dwóch zlodowaceń. Krajobraz wyspy jest unikalną mozaiką terenów górskich, bagien, torfowisk, wrzosowisk, akwenów wodnych, a przede wszystkim łąk i pastwisk pokrywających nizinne partie wyspy. Położona w centrum wyspy wapienie karbońskie, na których zalega dochodząca do 60 m pokrywa utworów polodowcowych.
Wyniki wyszukiwań związane z "Geografia_Irlandii"
wyników 6