Geografia_Australii -
Australia - szósty pod względem wielkości kraj świata położony na kontynencie australijskim będącym najmniejszym spośród wszystkich kontynentów. Najgęściej zaludnione jest wschodnie i południowo-wschodnie wybrzeże. Australia leży na półkuli południowej i wschodniej. Jest też najbardziej płaskim ze wszystkich kontynentów ze średnią wysokością wynoszącą 292 m n.p.m.

Położenie

Lokalizacja: Oceania, pomiędzy Oceanem Indyjskim od północy, zachodu i południa a Pacyfikiem od wschodu.
Współrzędne geograficzne:
Rozciągłość południkowa: 3200 km
Rozciągłość równoleżnikowa: 4000 km
obszar:
  • całkowity: 7,686,850 km²
  • ląd: 7,617,930 km²
  • woda: 68,920 km²
Linia brzegowa: 25,760 km

Klimat

Kraj ten położony jest w zwrotnikowej i podzwrotnikowej strefie klimatycznej. Leży w umiarkowanej i międzyzwrotnikowej strefie oświetlenia Ziemi. Przecina ją zwrotnik Koziorożca. Czynnikami wpływającymi na klimat kontynentu są: bliskość zbiorników wodnych, szerokość geograficzna i odosobnienie kontynentu.

Góry

Na wschodnim wybrzeżu ciągnie się pasmo Wielkich Gór Wododziałowych.

Pustynie

Ogromne połacie kraju zajmują pustynie, półpustynie i stepy.

Wody śródlądowe

Najdłuższą rzeką kraju jest system Murray - Darling o długości ok. 3490 km. W Australii poważnym problemem jest deficyt wody w okresie pory suchej. W porze deszczowej jest dużo okresowych rzek i jezior np.: słone jezioro Eyre, które jest najniżej położonym punktem Australii ok. 16 m p. p. m. Występują w Australi także wody artezyjskie, czyli głębinowe wody znajdujące się pod dużym hydrociśnieniem.

Przyroda

W Australii żyje mnóstwo endemitów zwierzęcych takich jak koala, kangury, dziobaki, kolczatki i kazuary oraz papugi kakadu (cockatoo). Osobliwościami świata roślinnego są eukaliptus i roślinność twardolistna.

Gospodarka

Głównymi uprawami Związku Australijskiego są: pszenica, owies, jęczmień, ryż, bawełna i trzcina cukrowa. Do 1970 r. w Australii było największe pogłowie owiec na świecie, jednak od tego czasu zaczęto ograniczać jego liczbę. Głównymi surowcami mineralnymi są: złoto, diamenty, węgiel kamienny, rudy żelaza i uranu.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.