Geofizyka

Geofizyka (podgląd zawartości)

Jest nauką z pogranicza nauk o Ziemi (zasadniczo geologii oraz geografii fizycznej) i fizyki. Zajmuje się badaniem pól fizycznych oraz fizycznych właściwości Ziemi (jako planety) oraz poznawaniem jej budowy. Może być uważana tak jak inne nauki o Ziemi za część nauk planetarnych. Podstawowe metody geofizyczne to: sejsmologia sejsmika geoelektryka magnetometria grawimetria magnetometria geofizyka otworowa.
Wyniki wyszukiwań związane z "Geofizyka"
wyników 2