Geodezja – Nazwa wprowadzona przez Arystotelesa, pochodzi z języka greckiego geo - Ziemia, daiso - będę dzielił, nauka zajmująca się ustalaniem wielkości i kształtu Ziemi oraz określaniem położenia punktów na jej powierzchni. Wynikiem prac i pomiarów terenowych w geodezji są mapy oraz inne dokumenty o charakterze prawnym (np. podczas rozgraniczania nieruchomości).
Współczesna geodezja dzieli się na:
  • geodezję wyższą – naukę o pomiarach wykonywanych na wielkich obszarach, o powierzchni ponad 50 km2, uwzględniających kulistość Ziemi,
  • geodezję szczegółową (ogólną) – naukę o pomiarach wykonywanych na powierzchniach małych, do 50 km2, bez uwzględniania kulistości Ziemi.
Polska jest jednym z nielicznych krajów, w których słowa geodezja używa się do określenia dziedziny wiedzy i techniki związanej z pomiarami małych powierzchni (geodezja szczegółowa). W większości krajów Europy zachodniej termin geodezja zarezerwowany jest wyłącznie dla nauki zajmującej się pomiarami dużych obszarów i całej Ziemi. Zadania zarezerwowane dla geodezji szczegółowej określane są tam mianem miernictwa.
Geodezja obecna jest w procesach planistycznych, projektowych i budowlanych. Urbaniści tworzą projekty na tzw. podkładach mapowych (zaktualizowana mapa zasadnicza), gotowy projekt zostaje wytyczony w terenie przez geodetę, realizacja projektu jest również przez geodetę monitorowana. Kontynuacją tych prac, po zakończeniu budowy, jest inwentaryzacja powykonawcza (na którą składa się pomiar powykonawczy) wykonywana przez geodetę. Przedmiotem geodezji są także badania odkształceń budowli.
Zadaniami geodezji są również regulacje stanu prawnego nieruchomości oraz urządzeń rolnych.
Do zakresu prac geodezyjnych zgodnie z ustawą "Prawo geodezyjne i kartograficzne" z dnia 17 maja 1989 roku należą:
  • planowanie i wykonywanie pomiarów
  • dokonywanie obliczeń
  • sporządzanie dokumentacji
  • tworzenie i aktualizacja baz danych
  • sporządanie zdjęć pomiary i opracowania fotogrametryczne, grawimetryczne, magnetyczne i astronomiczne związane z realizacją zadań w dziedzinie geodezji i kartografii oraz krajowego Systemu Informacji o Terenie.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.