Genetyka to nauka o dziedziczności i zmienności organizmów, które są oparte na informacji zawartej w podstawowych jednostkach dziedziczności - genach. (genom}
Za prekursora genetyki uważa się czeskiego zakonnika Grzegorza Mendla.
Sformułował on podstawowe zasady dziedziczności, tak zwane prawa Mendla.
Pod nazwą genetyka występuje cała grupa nauk:
 • genetyka na poziomie molekularnym - badanie DNA, RNA, mechanizmów transkrypcji itd.
 • na poziomie osobników - jak różne geny i interakcje między nimi oddziałują na fenotyp
 • na poziomie populacji - genetyka populacyjna
Kroki milowe w rozwoju genetyki:
 • 1859 Karol Darwin publikuje O powstawaniu gatunków
 • 1865 prace Mendla
 • 1903 odkrycie, że za proces dziedziczenia odpowiedzialne są chromosomy
 • 1910 odkrycie, że chromosomy składają się z genów
 • 1913 pierwsza mapa genowa ukazuje geny ułożone liniowo na chromosomie
 • 1927 zmiany fizyczne w obrębie chromosomów zostają nazwane mutacjami
 • 1928 eksperyment Fredericka Griffitha
 • 1931 Crossing over jest przyczyną rekombinacji
 • 1944 Oswald Theodore Avery, Colin McLeod i Maclyn McCarty wyizolowują DNA
 • 1945 odkrycie mechamizmu kodowania białek
 • 1950 prace Erwina Chargaffa
 • 1953 pierwszy model budowy DNA (James Watson i Francis Crick)
 • 1961 odkrycie kodonów
 • 1977 powstanie metody sekwencjonowania DNA
 • 1997 sekwencjonowanie pierwszego genomu
 • 18 maja 2000 Nature publikuje artykuł zawierający dokładne dane na temat budowy chromosomu 21 u człowieka
 • 2001 powstają pierwsze szkice sekwencji ludzkiego genomu w wyniku rozpoczęcia prac Human Genome Project
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.