GUI -Graficzny interfejs użytkownika (ang. Graphical User Interface, GUI) - ogólne określenie sposobu prezentacji informacji przez komputer polegającego na rysowaniu elementów (widgetów, zwanych często kontrolkami) takich jak:
 • okna
 • przyciski
 • pola wyboru
 • pola radiowe
 • pola edycyjne
 • paski menu
 • ikony
 • listy
 • zakładki
 • okna dialogowe
 • suwaki
 • paski narzędzi
 • etykiety
z dokładnością do piksela, w odróżnieniu od interfejsu tekstowego, gdzie najmniejszą jednostką rysowaną jest znak.
Interfejs graficzny został wynaleziony przez firmę Xerox w latach 70 XX wieku w laboratorium PARC.
W Polsce pierwsze interfejsy graficzne powstały na przełomie lat 60 i 70 do maszyn Odra 1204. Używane m.in. na WAT-cie. Do sterowania służyło pióro świetlne oraz prototyp kota.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.