Gęstość (masa właściwa) - masa jednostki objętości
\[d={\rho}={m \over V} \]
gdzie m oznacza masę ciała, zaś V jego objętość. Jednostki: kilogram na metr sześcienny - kg/m3) (w SI), kg/l, g/cm3 (CGS).

Gęstość ciał stałych w (kg/m3) w 20°C

Ciałow kg/m3 Ciałow kg/m3
Aluminium (glin)2720 Magnez1740
Antymon6685 Mangan7400
Arsen5776 Miedź (elektrolityczna)8933
Azbest w tek.2000-2800 Mika2600-3200
Bakelit1340 Mikanit1900-2600
Bar3600 Molibden10200
Beryl2690-2700 Mosiądz8400-8700
Bor3300 Naftalina1150
Beton1800-2400 Nikiel8350-8900
Bizmut9807 Nikielina8600-8850
Brąz8800-8900 Nowe srebro8400-8700
Celuloid1380 Nylon1140
Chrom6920 Ołów11300-11400
Chromonikielina8200-8370 Parafina870-910
Cegła1400-2200 Piasek (suchy)1550-1800
Cyna (biała)7200-7400 Platyna21300-21500
Cynk7130-7200 Plexiglas1180-1200
Drewno Porcelana2300-2500
- dąb600-900 Potas870
- lipa400-600 Saletra sodowa2260
Duraluminium2800 Siarka jednoskośna1960
Ebonit1100-1300 Siarka rombowa2067
Elektron
(stop magnezu)
1740-1840 Skóra (sucha)860
Fosfor biały1830 Sód980
Gips2310-2330 Srebro10500
Glina (sucha)1500-1800 Stal7500-7900
Grafit2300-2720 Stal nierdzewna7860
Guma (wyroby)1100-1190 Staliwo7840
Gutaperka960-990 Śnieg125
Inwar8000 Szkło zwykłe2400-2800
Iryd22400 Szkło kwarcowe2900
Kadm8640 Tłuszcze920-940
Korek220-260 Tantal16600
Kreda1800-2600 Węgiel drzewny300-600
Kobalt8900 Wolfram19100
Krzem2329,6 Wosk950-980
Kwarc2500-2800 Złoto19282
Igielit1350 Żelazo czyste (α)7875
Lód przy 0oC880-920 Żeliwo (szare)800-7250

Gęstość cieczy w (kg/m3) w 22°C

Gęstość gazów w (kg/m3) w 20°C

Gęstość Wszechświata w 2,73 K

  • gęstość krytyczna - \[\rho_{\mbox{crit}} = {3 H_0^2 \over 8 \pi G} \]
  • gęstość dzisiaj \[\rho_{\mbox{m}} = \Omega_\mbox{m} \rho_{\mbox{crit}} \]
    • gdzie \[\Omega_\mbox{m} \] to gęstość materii we Wszechświecie wyrażona w jednostkach gęstości krytycznej, w 2003 r. obserwujemy, że \[\Omega_\mbox{m} \approx 0,3 \] i \[H_0 \approx 70 \] km/s/Mpc.
    • więc \[\rho_{\mbox{m}} \approx 2,76 \times 10^{-27} \mbox{kg/m}^3 = 2,76 \times 10^{-30} \mbox{g/cm}^3 \], tzn. trochę mniej niż dwa protony (średnio) w jednym metrze sześciennym
    • ale obserwujemy też gęstość ciemnej energii we Wszechświecie \[\rho_\Lambda \approx 6,45 \times 10^{-27} \mbox{kg/m}^3 = 6,45 \times 10^{-30} \mbox{g/cm}^3 \]
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.