Góry Bystrzyckie - rozległy, słabo zróżnicowany masyw górski w Sudetach Środkowych. Od północy sąsiaduje z Górami Stołowymi i Obniżeniem Dusznickim, od zachodu z Górami Orlickimi, oddzielone od nich doliną Orlicy, która ogranicza Góry Bystrzyckie także od południowego zachodu; wschodnią granicę wyznacza Rów Górnej Nysy, ku któremu góry opadają wyraźnym uskokiem.
Rozciągłość z północnego zachodu na południowy wschód (od Obniżenia Dusznickiego po Przełęcz Międzyleską) - ok. 40 km. Przełęcz Spalona (776 m n.p.m.) dzieli Góry Bystrzyckie na dwie części: północną i południową. Część północna to rozległe stoliwo górskie ze słabo wyróżniającymi się kulminacjami, rozcięte doliną Bystrzycy Łomnickiej na dwa równoległe pasma pasma. W części południowej - tworzącej wyraźny grzbiet górski, poprzecinany poprzecznymi dolinami rzek, wznosi się najwyższy szczyt gór - Jagodna (977 m). Na południe od niej grzbiet, podzielony obniżeniami rozpada się na dwa wyspowe masywy, w tym Czerńca (891 m), u podnóża którego znajduje się jedyna w Górach Bystrzyckich jaskinia - Solna Jama.
Góry Bystrzyckie zbudowane są z kambryjskich gnejsów i łupków, w części północnej zalegają nad nimi górnokredowe margle i piaskowce. Wierzchowina i zbocza porośnięte sztucznie wprowadzonymi lasami świerkowymi z niewielką domieszką buków.
Obszar chronionego krajobrazu. W zachodniej części rezerwat ścisły "Torfowisko pod Zieleńcem", obejmujący torfowisko wysokie z rzadkimi gatunkami roślin.
Teren atrakcyjny turystycznie, liczne szlaki turystyczne, schroniska PTTK. Gęsta sieć dróg asfaltowych, m.in. Droga Sudecka zwana Autostradą, zbudowana w 1938, o dużych walorach widokowych.
Najwyższe szczyty:
  • Jagodna 977 m n.p.m.
  • Sasanka 965
  • Łomnicka Równia 898
  • (bez nazwy) 949
  • Czerniec 891
  • Anielska Kopa 871
  • Smolna 869
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.