Góry Bardzkie (332.45) – jednostka podłoża waryscyjskiego, należąca do Sudetów Środkowych. Struktura Gór Bardzkich leży między sudeckim uskokiem brzeżnym, a metamorfikiem kłodzkim na południowym-zachodzie i masywem kłodzko-sudeckim. Budują ją zróżnicowane skały staropaleozoiczne, najstarszymi z nich są powstałe w: Skały są silnie sfałdowane. Osie fałdów mają różne kierunki.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.