Futurologia

Futurologia (podgląd zawartości)

To dociekania naukowców i ekspertów na temat przyszłości ludzkości i kierunków jej rozwoju; prognozowanie przyszłości. Futurologia zajmuje się formułowaniem hipotez dotyczących różnych dziedzin życia: techniki, przyrostu naturalnego, gospodarki, kultury, środowiska przyrodniczego itd. Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa futurus (przyszły). Za najbardziej znanego polskiego futurologa można uznać Stanisława Lema.
Wyniki wyszukiwań związane z "Futurologia"
wyników 5